ANÒNIMS

La sèrie Anònims es va exposar a la col·lectiva Territori Lleida, al Centre d’Art la Panera de Lleida, l’any  2010.

El fenomen de la globalització ha afectat profundament les nostres condicions de vida i consum, tal com és d’esperar en un món vertebrat, més que mai, en el flux d’intercanvi de diners, a petita i gran escala. Progressivament hem pres consciència de les conseqüències positives i negatives derivades de l’encongiment del nostre món, i un dels aspectes més crítics és la tendència a l’homogeneització d’hàbits i costums. Les noves tecnologies contribueixen a la contínua circulació d’informació d’un extrem a l’altre del món, i el triomf del capitalisme ha uniformitzat uns hàbits de consum i ha reforçat el vincle fictici entre l’adquisició de béns i la felicitat.

Tanmateix, tal com apunta Jesús Vilamajó a partir de la seva sèrie fotogràfica, hi ha persones que mantenen una relació particular amb aquestes tendències globals. Es tracta d’habitants de pobles de les comarques de Ponent, que contemplen amb certa distància i escepticisme alguns dels principis i necessitats que es propaguen i es publiciten a través dels mitjans de comunicació. Són gent que encara avui, potser sense adonar-se’n mantenen costums heretats dels seus avantpassats, que es contraposen a les necessitats dels ciutadans de les metròpolis actuals.

Fragment del text publicat al catàleg Territori Lleida, editat l’any 2010 pel Centre d’Art la Panera de Lleida.