PROFESSIONAL

En aquest apartat hi trobaràs algunes de les feines professionals realitzades al llarg dels últims anys: treballs en vídeo, fotografia o disseny.

Ton Sirera (Documental, 2011)