FOTOGRAFIA I

LA MATANÇA DEL PORC

Sempre he tingut interès per reflectir, a través de la fotografia, què passa en el meu entorn més proper.
Aquest reportatge sobre la matança del porc és un exemple de com la societat d’avui mantè encara algunes tradicions gairebé anecestrals.

© Jesús Vilamajó